cro-eu.com

ראשי > Otočac na starim razglednicama

Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.


1.jpg

81 קבצים, האחרון התווסף ב11 לפברואר, 2008

Otočac na razglednicama poslije 1950.


83.jpg

14 קבצים, האחרון התווסף ב11 לפברואר, 2008

Otočac danas


97.jpg

32 קבצים, האחרון התווסף ב11 לפברואר, 2008

 

3 אלבומים ב-1 עמודים

קבצים אקראיים - Otočac na starim razglednicama
19.jpg
Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.127 צפיות
51.jpg
Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.167 צפיות
92.jpg
Otočac na razglednicama poslije 1950.302 צפיות
30.jpg
Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.126 צפיות
20.jpg
Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.128 צפיות
73.jpg
Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.133 צפיות
87.jpg
Otočac na razglednicama poslije 1950.288 צפיות
58.jpg
Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.128 צפיות

האחרונים שנוספו - Otočac na starim razglednicama
97.jpg
375 צפיות11 לפברואר, 2008
98.jpg
321 צפיות11 לפברואר, 2008
99.jpg
356 צפיות11 לפברואר, 2008
100.jpg
343 צפיות11 לפברואר, 2008
101.jpg
365 צפיות11 לפברואר, 2008
102.jpg
470 צפיות11 לפברואר, 2008
103.jpg
350 צפיות11 לפברואר, 2008
104.jpg
355 צפיות11 לפברואר, 2008