cro-eu.com

Home > Lička prezimena > Grbovi i povelje ličkih plemića
クリックでフルサイズのイメージを表示
KOVAČIĆ
Kovačići pripadaju starom rodu iz Novog Sela u Bužanima (Buška župa).

Spominju se kao plemeniti ljudi u jednoj povijesnoj ispravi iz 1513. godine u svezi s omeđivanjem nekih posjeda u Novom Selu između Kasega i Humčana.
Kolakovic-Kolakovich-2.jpg konjikovic-Cognikovich.jpg Kovacic.jpg Krajac-Krajatz-Krajatch.jpg Krajac-Rodoslovlje-2.jpg
このファイルを評価する ( 未投票 )
酷い
悪い
普通
良い
素晴らしい
凄い