cro-eu.com

Home > Hrvatske županije - gradovi - sela (bez Like) > Žumberačko gorje
クリックでフルサイズのイメージを表示
Sošice - grkokatolička crkva Petra i Pavla
U Sošicama su dvije crkve jedna pored druge. S lijeve strane je rimokatolička crkva Majke Božje. a s desne grkokatolička crkva sv. Petra i Pavla.
Bista Tadije Smiciklasa u Restovu (6).jpg Sosice-U Sosicama su dvije crkve jedna pored druge_ S lijeve strane je rimokatolicka crkva Majke Bozje a s desne grkokatolicka crkva sv_ Petra i Pavla (7).jpg Sosice-crkva Petra i Pavla (6)_.jpg Sosice-crkva Petra i Pavla (5)_.jpg Sosice-crkva Petra i Pavla (4)_.jpg
このファイルを評価する ( 未投票 )
酷い
悪い
普通
良い
素晴らしい
凄い