cro-eu.com

> Hrvatske županije - gradovi - sela (bez Like) > Žumberačko gorje
클릭하여 원래 크기로 보기
Sošice - katolička crkva Sv, Marije
U Sošicama su dvije crkve jedna pored druge. S lijeve strane je rimokatolička crkva Majke Božje. a s desne grkokatolička crkva sv. Petra i Pavla.
Sosice-crkva Petra i Pavla (5)_.jpg Sosice-crkva Petra i Pavla (4)_.jpg Sosice-crkva  Sv_Marije (3).jpg Potpuno ocuvan drugi zid u spilji Zidovske kuce kod Budinjaka u Zumberku.jpg Karta Zumberak.jpg
평가 (평가없음)
아주나쁨
나쁨
보통
좋음
아주좋음
최상