cro-eu.com

Home > Hrvatske županije - gradovi - sela (bez Like) > Žumberačko gorje
クリックでフルサイズのイメージを表示
Sošice - katolička crkva Sv, Marije
U Sošicama su dvije crkve jedna pored druge. S lijeve strane je rimokatolička crkva Majke Božje. a s desne grkokatolička crkva sv. Petra i Pavla.
Sosice-crkva Petra i Pavla (5)_.jpg Sosice-crkva Petra i Pavla (4)_.jpg Sosice-crkva  Sv_Marije (3).jpg Potpuno ocuvan drugi zid u spilji Zidovske kuce kod Budinjaka u Zumberku.jpg Karta Zumberak.jpg
このファイルを評価する ( 未投票 )
酷い
悪い
普通
良い
素晴らしい
凄い