cro-eu.com

Home > Zagrebačka enciklopedija - Prezimena - Prošlost 19.-20 st. > - S -
Click to view full size image
Scotti Tizi oko 1898 - sestra od Elle Nikolić Podrinski i Fanny De Negri
Ella Scotti sa sinom Feodorom Nikolic Podrinski-Zagreb 1885.jpg Sjede Ella Scotti i Vera, stoje Tizi Scotti i Ferdi  Nikolic Podrinski.jpg Scotti Tizi oko 1898 _ sestra od Elle Nikolic Podrinski.jpg Scotti Tizi u vjencanoj haljini u Zagrebu oko 1898.jpg Georg Freiherr von Scotti.jpg
Đánh giá ảnh này (Chưa có bình chọn nào)
Quá xấu
Xấu
Trung bình
Khá
Đẹp
Tuyệt vời