cro-eu.com

Home > Hrvatska > Frankopani i Zrinski

トップレート - Frankopani i Zrinski
Nikola_Subic_Zrinski_1508-1566.jpg
Nikola Subic Zrinski 1508. - 1566.閲覧回数 907
( 投票数 1 )
5-Posmrtni_ostaci_Zrinskog_i_Frankopana_od_1919__su_u_zagrebackoj_katedrali-Marica_D.jpg
Posmrtni ostatci Zrinskog i Frankopana od 1919 su u zagrebačkoj katedrali.閲覧回数 703
( 投票数 5 )
2-Oprostajno_pismo_Petra_zrinskog_zeni_Katarini-Marica_D.jpg
Oproštajno pismo Petra Zrinskog ženi Katarini (rođ. Frankopan)閲覧回数 1022
( 投票数 4 )
Ulomak_Frankopanova_koncetpa_pjesme_Venus_nastane_davat_audijenciju.jpg
Ulomak Frankopanova koncepta pjesme "Venus nastane davat audijenciju"閲覧回数 706
( 投票数 1 )
ZRINSKI.jpg
Hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski閲覧回数 651
( 投票数 1 )
3-Zrinski_i_Frankopan_u_tamnici_uoci_pogubljenja_1671-Marica_D.jpg
Zrinski i Frankopan u tamnici uoči pogubljenja 1671.閲覧回数 1154
( 投票数 1 )
   
ファイル数 6 / 1ページ中