cro-eu.com

ראשי > Otočac na starim razglednicama

Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.


1.jpg

81 קבצים, האחרון התווסף ב11 לפברואר, 2008

Otočac na razglednicama poslije 1950.


83.jpg

14 קבצים, האחרון התווסף ב11 לפברואר, 2008

Otočac danas


97.jpg

32 קבצים, האחרון התווסף ב11 לפברואר, 2008

 

3 אלבומים ב-1 עמודים

קבצים אקראיים - Otočac na starim razglednicama
33.jpg
Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.159 צפיות
93.jpg
Otočac na razglednicama poslije 1950.250 צפיות
119.jpg
271 צפיות
17.jpg
Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.144 צפיות
92.jpg
Otočac na razglednicama poslije 1950.299 צפיות
31.jpg
Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.126 צפיות
19.jpg
Otočac na razglednicama od 1899. – 1941.127 צפיות
88.jpg
Otočac na razglednicama poslije 1950.271 צפיות

האחרונים שנוספו - Otočac na starim razglednicama
97.jpg
365 צפיות11 לפברואר, 2008
98.jpg
310 צפיות11 לפברואר, 2008
99.jpg
347 צפיות11 לפברואר, 2008
100.jpg
334 צפיות11 לפברואר, 2008
101.jpg
356 צפיות11 לפברואר, 2008
102.jpg
461 צפיות11 לפברואר, 2008
103.jpg
341 צפיות11 לפברואר, 2008
104.jpg
346 צפיות11 לפברואר, 2008