cro-eu.com

Accueil > Hrvatska > Domovinske vijesti
Cliquez pour voir l'image en taille réelle
Mahati rukom u znak pozdrava
Hrvati u Jasenovcu:
Možda je svaka gesta samo za Goldsteina provokacija jer mahati jednom rukom je za sve narode znak pozdrava, a mahati s dvije ruke je znak pažnje većinom u nevolji. Polako ali sigurno "hrvatski ekstremisti" trebaju mahati s obadvije ruke.
EU.jpg Klecanje pred srpskim opankom.jpg Mahati rukom u znak pozdrava.jpg Ranko Vilović.pdf Hrvatski veleposlanik Ivo Goldstein u uredu u Parizu drzi sliku Tita.jpg
Noter cette image (Pas encore de note)
Très mauvais
Mauvais
Moyen
Bon
Excellent
Superbe