cro-eu.com

Home > Hrvatske županije - gradovi - sela (bez Like) > Primorsko-goranska županija
Click to view full size image
Talijanski koncentracioni logor Bakar-Zarobljenici 10.04.1943 DBU26-2
6-2-Talijanski koncentracijski logor-Zatocenici 31_3_ 1943 DBU21-2 .jpg 7-1-Talijanski koncentracijski logor-Zatocenici 10_4_ 1943 DBU26-1 .jpg 7-2-Talijanski koncentracijski logor-Zatocenici 10_4_ 1943 DBU26-2 .jpg 7-3-Talijanski koncentracijski logor-Zatocenici 10_4_ 1943 DBU26-3 .jpg 8-1-Talijanski koncentracijski logor-Zatocenici 29_6__ 1943 DBU31-1 .jpg
Đánh giá ảnh này (Chưa có bình chọn nào)
Quá xấu
Xấu
Trung bình
Khá
Đẹp
Tuyệt vời