cro-eu.com

Home > Vinkovci - Vukovar, jesen 1991 > Vukovar
Click to view full size image
Vukovar 2011-Na groblju
23-Vukovar-groblje.JPG 24-Vukovar-groblje.JPG 25-Vukovar-groblje.JPG 26-Vukovar-groblje.JPG 27-Vukovar-groblje.JPG
Đánh giá ảnh này (Chưa có bình chọn nào)
Quá xấu
Xấu
Trung bình
Khá
Đẹp
Tuyệt vời