cro-eu.com

Inicio > Književnost > Prva knjiga
Preme para ver a foto ampliada
Iz samostana u cijeli svijet!
Iz samostana u cijeli svijet! Jedinstveni tekst bio je za Kršćanstvo od velike važnosti. Samo tako su misionari mogli božju riječ, u sve dijelove svijeta, prenositi.
2-Bibilja_u_Aachenu.jpg 3-Hieronymus_rodj__342_.jpg 4-Iz_samostana_u_cijeli_svijet.jpg 5-Od_pojedinih_komadica_do_bestseller.jpg 6-Najstarije_sirijsko_Evandjelje.jpg
Vote esta foto (Aínda non hai votos)
Mala
Ruín
Satisfactoria
Boa
Excelente
Marabillosa