cro-eu.com

> Lika > Grbovi Like, Gacke i Krbave
클릭하여 원래 크기로 보기
Glosarij - Dijelovi grba
Simbolika u grbu: životinjski svijet: lav, orao, janje, pantera konj, vuk i t.d.
Grb_grada_Senja.gif senia.gif Dijelovi_grba-2.jpg Zupa_Like,_Gacke_i_Krbave_oko_9__stoljeca.jpg Grb_Grada_Gospica.jpg
평가 (현재평점 : 1 / 5 평가횟수 1 회)
아주나쁨
나쁨
보통
좋음
아주좋음
최상